Zásady ochrany osobných údajov

Správcom osobných údajov vo vzťahu k tejto stránke je spoločnost Papac s.r.o., so sídlom Kráľovce 83, 044 44 Kráľovce, Slovenská republika, IČO: 50 815 628.

Vaše osobné údaje spracovávame pre tieto účely:

 1. Komunikácia prostredníctvom kontaktného formulára.
  Spracovávame vaše meno a priezvisko, e-mail a IP adresu po dobu dvoch rokov, alebo do okamihu, kedy požiadate o zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 2. Newsletter – rozosielanie novinek.
  Spracovávame váš e-mail do okamihu, kedy požiadate o zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 3. E-shop.
  Spracovávame vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresu po dobu desiatich rokov. Právnym dôvodom tohto spracovania je plnenie zmluvy.
   

Pre lepšiu kvalitu našich služieb spolupracujeme s ďalším spracovateľom, ktorému môžu byť vaše údaje sprístupnené. K sprístupneniu dochádza výhradne v súvislosti so službami stránky www.waji.sk a to iba v nutnom rozsahu. Týmto spracovateľom je:
Ing. Igor Kuba, Souhrady 667/10, Brno, Česká republika, e-mail: info@zhotoveniwebu.cz
Nikomu ďalšiemu osobné údaje bez vášho výslovného súhlasu neposkytujeme.

Zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov